२०८१ असार २
+

ताजा अपडेट +

ट्रेन्डिङ +

न्याय सम्पादनमा प्रभाबकारी भुमिका निवार्ह गदै नेपलानगन्ज उपमहानगरपालिका

न्याय सम्पादनमा प्रभाबकारी भुमिका निवार्ह गदै नेपलानगन्ज उपमहानगरपालिका

आशिष गुप्ता  २०८० ÷ २०८१ मा ३४ वटा विवादहरु समाधान नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको रहेको न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर विवाद...